Phân loại các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại

Hiện nay khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại cũng ngày càng đa dạng phong phú hơn.

Các hình thức cho vay sẽ phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế của người vay. Vậy các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại hiện nay là gì? Cùng tham khảo câu trả lời ở dưới đây, để có thể nắm chắc mình thuộc đối tượng vay nào nhé!

Khái niệm chung về ngân hàng thương mại

Ngân hàng hàng thương mại là nơi bắt đầu từ các công việc như giữ các đồ vật quý cho những người chủ sở hữu nó, tránh gây mất mát. Và người mang đồ đến giữ phải trả một khoản tiền công cho người giữ.

Từ đó càng nhiều người mang đồ vật đến gửi hơn, bởi mang đến nhiều lợi ích. Sau này các vật giá trị đó được đại diện bằng tiền. Dần dần ngân hàng thương mại trở thành nơi giữ tiền cho những người có tiền. 

Ngày nay ngân hàng trở thành tổ chức kinh doanh tiền tệ vô cùng lớn. Ngày càng gắn bó liên kết chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng. 

Trong hệ thống tài chính, kinh tế Ngân hàng thương mại là tổ chức nắm vai trò quan trọng nhất. 

Ngân hàng thương mại còn là tổ chức tài chính cung cấp các  dịch vụ đa dạng nhất trong hệ thống những loại hình dịch vụ cung cấp hiện nay. Nhất là với dịch vụ tín dụng, cho vay, tiết kiệm,…

cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai

Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại

Hiện nay Ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ chủ yếu sau: mua bán ngoại tệ, nhận tiền gửi, cho vay, bảo quản vật có giá,…

Ngoài ra còn cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán, quản lý ngân quỹ, tài trợ cho các hoạt động của chính phủ, bảo lãnh, cho thuê thiết bị trung và dài hạn. Và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn, cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán.

Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại là nhận tiền gửi và cho vay và thanh toán quốc tế. Dưới đây sẽ là các hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại:

Nhận tiền gửi, huy động vốn

Đây là hoạt động tạo nguồn vốn, nguồn cho vay của ngân hàng thương mại. Hoạt động này đóng vai trò rất quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của ngân hàng. Việc nhận tiền gửi giúp nguồn vốn được huy động nhanh nhất.

Sẽ có những thời hạn nhận tiền gửi khác nhau, để có thể cam kết hoàn trả đúng hạn. Ngân hàng sẽ thu hút khách hàng gửi tiền bằng cách trả lãi suất cao, để giúp nguồn vốn kinh doanh ngày càng nhiều. 

Cho vay

Đây là hoạt động giúp ngân hàng chiết khấu thương phiếu. Ngân hàng sẽ áp dụng các hình thức cho vay khác nhau, đối với từng đối tượng. Việc cho khách hàng vay sẽ giúp cho họ có vốn để mua hàng dự trữ, xây dựng văn phòng, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Cho vay tiêu dùng là một loại hình vô cùng tăng trưởng tại các nước phát triển.

Thanh toán quốc tế

Ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng đối với xu hướng phát triển kinh tế thế giới như hiện nay. Ngân hàng thương mại bắt buộc phải tích cực tham gia một cách hiệu quả, để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu xuất nhập khẩu.

Các doanh nghiệp tham gia cung ứng các dịch vụ thanh toán, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được ngân hàng tài nhờ. Nhằm đảm bảo cho hoạt động xuất – nhập khẩu được thông suốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động này.

cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai

Vai trò của hoạt động cho vay

Đối với các khách hàng và đối với nền kinh tế

Mọi khách hàng họ đều mong muốn được ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn, để có thể kinh doanh và tiêu dùng. Đối với mỗi khoản vay, sẽ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng địa phương. Nhất là với những mức lãi suất cho vay hợp lý. 

Chức năng lớn nhất có ngân hàng thương mại là cho doanh nghiệp, cá nhân vay để cải thiện chi tiêu, kinh doanh. 

Ngân hàng thương mại sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi cá nhân, doanh nghiệp được phát triển ổn định thông qua việc hỗ trợ vay vốn. Và sự kinh doanh ổn định sẽ góp phần cân bằng và phát triển nền kinh tế. 

Khi được hỗ trợ vay vốn, thì các tầng lớp dân cư trong xã hội sẽ được nâng cao và cải thiện đời sống. 

Đặc biệt, đối với nền kinh tế hiện nay, khi nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng ngày càng nhiều. Thì hỗ trợ cho vay vốn sẽ góp phần đẩy mạnh việc lưu thông hàng hóa, giúp nền kinh tế ngày một phát triển lớn mạnh hơn.

Đối với Ngân hàng thương mại

Khoản mục cho vay, sẽ chiếm 1/2 tổng giá trị tài sản và chiến 1/2 đến 2/3 tổng doanh thu của ngân hàng thương mại. 

Đi đôi với lợi ích thì việc cho vay cũng sẽ tập trung nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng thương mại. Bởi có nhiều người, nhiều khoản vay họ không trả do: Quản lý yếu kém, cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng, chính sách cho vay không hợp lý và tình trạng suy thoái ngoài dự kiến của nền kinh tế. 

Vì vậy các thanh tra ngân hàng thương mại phải thường xuyên kiểm tra các danh sách cho vay để kiểm soát tốt nhất.

cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai

Phân loại cho vay ngân hàng thương mại

Phân tích theo mục tiêu sử dụng vốn

Cho vay sản xuất:

Đây là hình thức cho vay mà khách hàng sẽ sử dụng vốn vay được để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa. 

Cho vay sản xuất bao gồm: Cho vay nông nghiệp, công nghiệp, lâm – ngư – diêm nghiệp.

Cho vay lưu thông:

Với hình thức cho vay này, khách hàng sẽ sử dụng nguồn vốn này để kinh doanh các loại dịch vụ và hàng hóa. 

Cho vay lưu thông bao gồm: Cho vay kinh doanh dịch vụ và cho vay thương mại. 

Cho vay tiêu dùng:

Đây là hình thức cho vay mà khách hàng sẽ sử dụng vốn chuyên để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

Phân loại theo tín hiệu hạn chế

Vay ngắn hạn:

Vay ngắn hạn là hình thức cho vay trong thời hạn dưới 12 tháng. Và có mục đích tài trợ cho các tài sản lưu động hoặc các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của Nhà nước.

Với hình thức này ngân hàng có thể cho vay trực tiếp/gián tiếp, cho vay theo nhóm, theo hạn mức,… 

Vay trung và dài hạn:

Với hình thức vay trung và dài hạn, mỗi khoản vay trung hạn có thời hạn từ 1 đến 5 năm và mỗi khoản vay dài hạn sẽ có thời hạn từ 5 năm trở lên. 

Trong tổng dư nợ cho vay của các NHTM mỗi khoản vay này sẽ chiếm một tỷ trọng rất lớn. Và chiếm phần lớn lợi nhuận mà hoạt động cho vay đem lại.

cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai

Phân loại theo khách hàng tín nhiệm mức độ

Cho vay không có bảo đảm

Đây là hình thức cho vay không yêu cầu tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người khác. Chủ yếu dựa vào độ uy tín của khách hàng, để ngân hàng quyết định cho vay. 

Cho vay có bảo đảm

Đây là hình thức cho vay dựa trên các yếu tố đảm bảo cho tiền vay như thế chấp, cầm cố, hoặc nhờ sự bảo lãnh của người khác.

Phân loại theo phương thức cho vay

Cho vay thấu chi

Cho vay thấu chi là hình thức cho vay mà qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi vượt nhiều hơn số dư tiền gửi thanh toán của mình. Trong một khoảng thời gian và có giới hạn nhất định. Giới hạn này chính là hạn mức thấu chi.

Cho vay trực tiếp từng lần

Cho vay từng lần là hình thức cho vay mà trong một lần vay, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng phải làm đơn và đưa ra phương án sử dụng vốn vay. 

Hình thức cho vay này thường áp dụng với những khách hàng ít vay và không có điều kiện để được cấp hạn mức thấu chi.

Cho vay theo hạn mức

Cho vay theo hạn mức là hình thức cho vay nghiệp vụ tín dụng. Và dựa vào đó, khi cho vay ngân hàng sẽ thỏa thuận và cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Thời gian đối với hạn mức tín dụng có thể tính cho cả kỳ hoặc cuối kỳ. 

Hình thức cho vay này phù hợp với những khách hàng thường xuyên tới ngân hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh. 

Cho vay luân chuyển

Hình thức cho vay luân chuyển được cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá. 

Với hình thức này, ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay để mua hàng kinh doanh. Do doanh nghiệp bị thiếu vốn, và ngân hàng sẽ thu lại số tiền khi doanh nghiệp bán được hàng. 

Hình thức cho vay này thường áp dụng đối với các thương nghiệp, và doanh nghiệp sản xuất muốn vay ngắn hạn. Và thường xuyên vay tại ngân hàng. 

Cho vay trả góp

Hiện nay các ngân hàng hỗ trợ cho vay trả góp, đây là một hình thức tín dụng. Đối với hình thức vay này, khách hàng được phép trả số tiền vay qua nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. 

Ngân hàng chỉ cho người tiêu dùng vay ở hình thức này với hạn mức nhất định. 

Hình thức cho vay trả góp là hình thức có rủi ro khá cao. Bởi khách hàng sẽ dùng những mặt hàng thế chấp để trả góp. Và lãi suất cho vay là cao nhất trong các hình thức cho vay của ngân hàng. 

Cho vay gián tiếp

Thông thường các khoản tiền cho vay của ngân hàng, sẽ là hình thức cho vay trực tiếp. Và ngoài ra ngân hàng còn hỗ trợ và phát triển thêm hình thức cho vay gián tiếp.

Với hình thức này, ngân hàng sẽ cho vay thông qua các tổ chứ trung gian. Đối với thị trường có nhiều món vay nhỏ, cách xa ngân hàng, và người vay phân tán. Sẽ áp dụng hình thức vay này.

Hình thức cho vay gián tiếp sẽ giúp ngân hàng giảm chi phí, và hạn chế các rủi ro.

cac-hinh-thuc-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai

Phân loại theo phương thức vay nợ hoàn trả

Cho vay hoàn trả góp

Nghĩa là số tiền vay sẽ được trả dần theo nhiều kỳ hạn. Trả dần dần cho đến khi đủ cả lãi và số tiền gốc theo hợp đồng tín dụng được kết thúc.

Cho vay hoàn trả một lần

Nghĩa là số tiền vay và số lãi sẽ được thanh toán một lần duy nhất, theo thời hạn đã định trước. 

Cho vay hoàn trả theo yêu cầu

Nghĩa là số tiền được vay sẽ được trả theo đúng  yêu cầu của bên đi vay/bên cho vay. 

Kết luận

Bên trên là những chia sẻ của chúng tôi về các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại hiện nay. Các bạn đã nắm được các hình thức cho vay chưa nào? Hãy bình luận câu trả lời xuống dưới nhé! Phân loại các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại

Gợi ý cho bạn

Hướng dẫn vay tín chấp Vietinbank chi tiết 2022
Hướng dẫn vay tín chấp Vietinbank chi tiết 2022
Sản phẩm cho vay tín chấp Vietinbank là giải pháp tài chính được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng để giải quyết tài chính cấp bách khi không có tài sản thế chấp. Vậy vay tín chấp Vietinbank có
Công ty tài chính Prudential lừa đảo? Cách vay tín chấp
Công ty tài chính Prudential lừa đảo? Cách vay tín chấp
Bài viết này Taichinhz sẽ giúp bạn đọc giải đáp băn khoăn công ty tài chính Prudential lừa đảo không? Bên cạnh đó bạn cũng nắm được các bước chi tiết vay tín chấp tại đơn vị này. Rất nhiều
TOP 7 vay thế chấp ngân hàng lãi suất thấp nhất 2022
TOP 7 vay thế chấp ngân hàng lãi suất thấp nhất 2022
Vay thế chấp từ lâu đã là hình thức vay vốn được nhiều người ưa chuộng, nhất là những ai đang cần một nguồn vốn lớn để: Kinh doanh, mua nhà, mua ô tô,… Trong thời đại kỹ thuật số

Bình luận

Bình luận