Điều khoản sử dụng

Taichinhz đảm bảo tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của người dùng và chính sách và điều khoản sử dụng sau đây nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân và có thể chúng tôi sẽ thu thập. 

Chính sách bảo vệ riêng tư này sẽ không áp dụng với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát được hoặc những người không phải là nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong vùng kiểm soát. 

Quy tắc đạo đức 

Nội dung mà Taichinhz cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và yêu cầu duy trì tốt quy tắc đạo đức và phù hợp với những quy định chung. 

Những biên tập viên và những người có đóng góp trong nội dung luôn đảm bảo thông tin cung cấp đến khách hàng không chỉ có tính thiết thực mà còn đảm bảo sự đáng tin cậy. 

Chúng tôi luôn có trách nhiệm đối với những nội dung mà chúng tôi cung cấp, mang đến những thông tin cần thiết để khách hàng có thể tìm hiểu và lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp. 

Tổng quan

Trường hợp mà có những điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì thì sẽ chỉ ảnh hưởng tới điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng gì tới hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Còn trường hợp có sự khác biệt giữa những Điều khoản sử dụng và những thỏa thuận thì xem xét quy định nào mới nhất sẽ tính trên quy định đó. 

Quyền sửa đổi các Điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu bạn không chấp thuẩn hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng trang web. 

Thỉnh thoảng Taichinhz có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn đã đọc mọi phiên bản mới nhất. 

Hơn nữa khi bạn sử dụng trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng này. 

Bất kỳ khía cạnh nào của Địa chỉ web có thể sẽ được thay đổi, bổ sung, xóa hoặc cập nhật mà không cần phải thông báo theo ý muốn của Taichinhz. 

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web của bạn phải phù hợp với những điều kiện sau: 

Không sử dụng trang web vào mục đích hợp nào ở bất kỳ vị trí mà bạn truy cập trang web hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. 

Bạn không thể sao chép, tải xuống hoặc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào trên trang web dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn. Cần đảm bảo phi thương mại, hợp pháp, ở nhà hoặc trừ khi có những thỏa thuận bằng văn bản với Taichinhz. 

Bạn không thể, không được hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hoặc vô hiệu hóa  tính năng bảo mật của Taichinhz hoặc tải lên hoặc là phát tán bất kỳ virus và mã độc hại nào qua Taichinhz. 

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ và tất cả quyền sở hữu trí tuệ (“Sở hữu Trí tuệ”) liên quan đến địa chỉ web và nội dung (“Nội dung”) là tài sản duy nhất của Taichinhz, những chi nhánh và bên thứ ba. 

Mọi thành phần của địa chỉ web được bảo vệ bởi luật thương mại, bí mật thương mại, luật cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc bộ phận 

Những hình ảnh, biểu trưng và nội dung khác xuất hiện trên trang web chính là thương hiệu, thương hiệu dịch vụ hoặc thương mại, những chi nhánh và tổ chức khác được cấp quyền và giấy phép để sử dụng các thương hiệu đó và có thể không được sử dụng hoặc can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Taichinhz. 

Khi không được Các điều khoản sử dụng cho phép thì bạn không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, cho thuê, cho vay, bán hay tạo ra nội dung mới từ việc tải lên, truyền hoặc pháp tán Sở hữu Trí tuệ của taichinhz.com hoặc bên thứ ba.

Miễn trừ trách nhiệm

Taichinhz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường với những chi phí hay tổn thất cũng như là thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp cho những việc có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được trang web của Taichinhz bởi bất cứ bên nào hoặc có liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi Taichinhz hoặc người đại diện của bên Taichinhz đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại, rủi ro hoặc là những những chi phí liên quan. 

Người truy cập vào phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận bởi Taichinhz.

Giám sát và thực thi pháp luật

Khách hàng cam kết không thực hiện những điều cấm khi truy cập và theo dõi thông tin như dưới đây:

 1. Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống lại Nhà Nước, gây hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. 
 2. Tiết lộ bí mật Nhà Nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối thoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 3. Tiết lộ bí mật Nhà Nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối thoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 7. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng và lợi ích hợp pháp trên internet của tổ chức, cá nhân.
 8. Xâm nhập, sử dụng trái pháp luật mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet.
 9. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân.
 10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet.
 11. Có hành động gian lận và vi phạm như Điều 4 trên trang web hoặc một bên thứ ba bất kỳ mà Taichinhz có hợp tác để hỗ trợ thực hiện dịch vụ của Taichinhz. 
 12. Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Tiêu chuẩn nội dung

Khi lập trình trang web thì chúng tôi có đặt những luật quy định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp và và sử dụng không thích đáng phần thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Taichinhz. 

Taichinhz luôn nỗ lực tìm những biện pháp đề phòng thích hợp với những đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra khi bạn sử dụng và truy cập thông tin của trang web. 

Từ chối các bảo đảm 

Những thông tin và tài liệu trong Trang web này gồm văn bản, đường dẫn, hình ảnh hoặc những mục khác đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “có sẵn”.

Taichinhz không đảm bảo tính chính xác, tin cậy, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này. Đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm với những lỗi và sự thiếu sót trong các thông tin và các dạng tài liệu này. 

Chúng tôi không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý rõ ràng hay theo luật định, gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm virus máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này

Quảng cáo và liên kết nội dung của bên thứ ba 

Chúng tôi không xem xét hay giám sát những trang web, quảng cáo hoặc là phương tiện truyền thông nào khác được liên kết hoặc là có sẵn qua trang web, đồng thời cũng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc trang web được liên kết nào của bên thứ ba. 

Khi muốn sử dụng dịch vụ bất kỳ của bên thứ ba mà chúng tôi giới thiệu thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng để sử dụng. Taichinhz, cơ quan, chi nhánh hay bên cấp phép cho Taichinhz sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi đã cung cấp thông tin và chúng tôi cũng sẽ từ chối nhận hay xem xét các khiếu nại liên quan đến những giao dịch mua đó. 

Nguyên tắc quảng cáo

Chúng tôi cần phải duy trì tài nguyên cần thiết để có thể tạo ra được nội dung chất lượng để phục vụ cho khách hàng. 

Và vì vậy mà chúng tôi chấp nhận và đặt quảng cáo trên trang web, đồng thời sẽ kiểm tra và đánh giá tính minh bạch và mong rằng sẽ giúp cho khách hàng cảm thấy tin tưởng với nội dung mà chúng tôi cung cấp . 

Nhưng chúng tôi luôn đảm bảo tách biệt quảng cáo với nội dung mà chúng tôi biên tập cung cấp đến cho khách hàng. 

Tất cả những quảng cáo hoặc những nội dung được Taichinhz chúng tôi tài trợ sẽ được phân biệt rõ ràng với những nội dung khác. 

Bảo mật

Vui lòng đọc kỹ thông tin về chính sách bảo mật: chính sách này mô tả và cung cấp những thông tin cá nhân mà Taichinhz chúng tôi thu thập cũng như là cách sử dụng thông tin này sao cho hiệu quả.

Thu thập thông tin?

Khi khách hàng truy cập website và đăng ký nhận bản tin thì thông tin yêu cầu phải cung cấp là tên, địa chỉ email… để giúp cho Taichinhz chúng tôi có thể cải thiện về chất lượng dịch vụ và cung cấp đến khách hàng thông tin chính xác và đầy đủ nhất. 

Khi nào thông tin được thu thập?

Thông tin khách hàng chỉ được thu thập khi đăng ký nhận thông báo về bài viết định kỳ hoặc những cập nhất mới trên trang web

Thông tin được dùng làm gì?

Thông tin của người dùng sẽ được Taichinhz dùng vào những mục đích như sau: 

 • Nâng cao chất lượng nội dung của trang web
 • Cập nhật những thông tin mới về những sản phẩm tài chính mới cho khách hàng 

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ và chỉ khi đăng ký làm thành viên để nhận cập nhật bài viết định kỳ. 

Và thông tin sẽ được hủy khi người dùng yêu cầu hủy đăng ký không nhận thông báo nữa.

Việc sử dụng cookie?

Taichinhz không sử dụng cookies cho mục đích theo dõi, vì thế khi truy cập thì bạn có thể chọn cài đặt để máy tính của bạn  hiện cảnh báo khi có cookie được gửi đi, hoặc là chọn tắt tất cả các cookies. 

Khi tắt cookie thì sẽ có một số tình năng bị vô hiệu hóa khiến cho một số dịch vụ của Taichinhz sẽ không thể phát huy hết tính năng hiệu quả. 

Và Google AdSense sử dụng cookie để cải thiện quảng cáo nhưng không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên kết với cookie được sử dụng trong quảng cáo có thể được thêm vào tài khoản Google của người dùng. 

Bạn cũng có thể không chọn tham gia cá nhân hóa bằng quảng cáo để không nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ Google. 

Các trang liên kết?

Những thông tin về dịch vụ, sản phẩm mà Taichinhz muốn đề xuất giới thiệu đến khách hàng sẽ được cung cấp theo liên kết và những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. 

Taichinhz sẽ không chịu trách nhiệm với những nội dung của các bên website được liên kết.