Z Rating: Hệ thống chấm điểm độc quyền của Taichinhz

Z Rating là thước đo chấm điểm độc quyền mà chúng tôi sử dụng để so sánh và đánh giá một cách khách quan các sản phẩm và dịch vụ tài chính tại Taichinhz.

Cách tính điểm Z Rating

Với mỗi bài đánh giá hoặc so sánh, ban biên tập sẽ:

  • Xác định 5 (năm) yếu tố có thể đo lường để so sánh giữa các thương hiệu.
  • Xác định điểm số xếp hạng cho từng yếu tố.( từ 1 sao đến 5 sao)
  • Tính trung bình cộng của 5 điểm số của các yếu tố để tạo ra Z Score.

Tại sao cùng 1 thương hiệu nhưng lại có điểm Z Rating khác nhau trên các bài đánh giá?

Để đảm bảo Z Rating hữu ích và chính xác nhất có thể, chúng tôi đã phát triển các tiêu chí khác nhau cho các danh mục mà chúng tôi so sánh tại Taichinhz. Vì hầu hết các thương hiệu cung cấp nhiều giải pháp tài chính khác nhau, các sản phẩm và dịch vụ của họ sẽ có điểm số khác nhau tùy thuộc vào những yếu tố chúng tôi đang chấm điểm.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cùng 1 sản phẩm tài chính của 1 thương hiệu lại có nhiều điểm Z Rating.

Ví dụ như: chúng tôi đánh giá khoản vay tiền online của Tima, nó chỉ đạt được 3,5/50 điểm Z Point, nhưng khi so sánh với các dịch vụ vay tiền có nợ xấu, điểm Z Rating của nó sẽ tăng lên đáng kể, vì các tiêu chí cho lần đánh giá sau đã khác.

Z Rating cho vay tín chấp

Chúng tôi xem xét 5 yếu tố sau đối với vay tín chấp:

  • Lãi suất: Xem xét lãi suất tối đa của mỗi thương hiệu, lãi càng thấp thì điểm càng CAO.
  • Phí: Càng nhiều loại phí và phạt thì điểm càng THẤP.
  • Ưu đãi: Càng có nhiều ưu đãi thực tế, hữu ích thì điểm Z Rating càng CAO.
  • Thời hạn tối đa: Đánh giá vào thời hạn vay có linh động hay không?
  • Hạn mức tối đa: Hạn mức cho vay tín chấp cao hay thấp, sẽ quyết định số điểm của yếu tố này.